Beden Eğitimi

Beden Eğitimi derslerimizde, öğrencilerimiz düzen teminleriyle birlikte, jimnastik, atletizm, hentbol, futbol, voleybol, basketbol branşlarına ayrılarak sportif faaliyetlerini sürdürmektedir.

Derslerimiz, öğrencilerimizin bütün organ ve sistemlerini, seviyelerine uygun olarak güçlendirme ve geliştirebilme temeline dayandırılarak gerçekleştirilmektedir. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlayabilme, doğru duruş alışkanlığı edinme, beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme öncelikli hedeflerimizdendir.

Öğrencilerimizin, Beden Eğitimi ve sporun sağlıklı yaşama yararlarını kavrayarak, boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olabilmesi ile birlikte, görev ve sorumluluk alma, kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme, dostça oynama ve yarışma, kazanma, takdir etme, kaybetmeyi kabul etme, hile ve haksızlık karşısında olabilme gibi olguları da içtenlikle özümsemeleri desteklenmektedir.

Kolejimizde öğretim yılı başında yapılan seçmelerle okul takımlarımız oluşturulmaktadır. Takımlarımız basketbol, voleybol, futbol, futsal, yüzme, hentbol, tenis, masa tenisi, badminton, atletizm, güreş ve bisiklet branşlarında aktiftir.