Sosyal Bilimler (ARTS)

Dr. Suat Günsel Girne Koleji Sosyal Bilimler (Arts) Bölümü, deneyimli kadrosu tarafından verilen coğrafya, ekonomi, işletme, psikoloji, sosyoloji, tarih ve ingiliz edebiyatı dallarından oluşmaktadır.

İnsanların ve toplumların sürekli bir değişim içinde olmaları, onları karmaşık sorunlarla karşı karşıya getirmektedir. Toplum içinde yaşayan bireylerin ihtiyaçları ile toplumun beklentileri arasındaki dengeyi sağlamakta ve bireylere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmakta, Sosyal Bilimlere önemli görevler düşmektedir. Sosyal Bilimlerin, değişimi ve sürekliliği inceliyor olması bireyi toplumsallaştırma amacı güden çağdaş eğitimde bölümün etkin bir yer kazanmasını sağlamıştır.

Sosyal Bilimler Bölümü olarak misyonumuz, öğrencilerimizi kendine güvenen, evrensel değerlere saygılı, ulusal kültürüne sahip çıkan ve çevresinde gelişen olaylara karşı duyarlı kişiler olarak yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilerimizi hayat boyu karşılarına çıkacak olan sorunları çözebilen ve sorgulayabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerimizi uluslararası alanda geçerliliğe sahip IGCSE ve A Level sınavlarına hazırlayarak, onları bilinçli ve istekli bir şekilde tercih edecekleri, akademik kariyer seçeneneklerine yönlendirmek bölümümüzün temel amaçları arasındadır. Bölümümüz altında verilen derslerde, sosyal bilimler ve edebiyat alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insanları yetiştirmek hedeflenmiştir.

Öğrencilerimizin eğitim sırasında yaşamın insani ve toplumsal yönlerini incelerken, nitel, nicel ve bilimsel metotlarla lise öğrenim sürecini en verimli şekilde sonlandırmaları, ayrıca sınıfta öğrenimin yanı sıra, gezi-gözlem, araştırma ve tüm alanlardaki farklı projelerle öğrenilen bilgileri somutlaştırmaları ve hayata geçirmeleri bizler için büyük önem taşımaktadır.