Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Dr. Suat Günsel Girne Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimizde, uzman psikolojik danışman ve psikologlarımız; öğrencilerin kendini ve çevresindeki olanakları tanımasına, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine, problemlerini çözebilmesine, çevresine dengeli ve sağlıklı şekilde uyum sağlayabilmesine ve gerçekçi kararlar alabilmesine yardımcı olmaktadır.

Rehberlik faaliyetleri bireyin özgün problemlerine yönelik, bireye ve ailesine bir yol gösterme sürecidir. Uzman psikolojik danışman ve psikologlarımız, bu süreçte her zaman öğrencilerin yanında olmaktadır. Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi; öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olma, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunma amacındadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimimiz; bireyin eğitsel, kişisel ve mesleki gelişim alanlarında görülen ya da görülebilecek sorunların tespiti ve önlenmesi, gelişim düzeyinin en üst düzeye ulaştırılması ve desteklenmesi amacıyla bireye, aileye, okul personeline ve çevreye ilişkin çalışmalar planlar ve uygular. Öğrencilerin hızlı değişimine ayak uydurabilmek için, eğitimciler ve ebeveynler de dinamik ve gelişen yetişkinler olmak zorundadır. Doğrudan gençlerle iletişim içinde olan tüm paydaşların Rehberlik programına dahil edilmesi, öğrencilerin okulda ve hayatta başarılı olabilmesi için çok önemlidir. Onların hayata ve geleceğe hazırlıklı olmaları hep birlikte sağlanabilir.

Psikolojik danışmanlarımız, mesleğinin gereği olarak aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışır.

  • İş birliği: Rehberlik hizmetleri, danışan ile ilişkili tüm kişilerin iş birliğiyle gerçekleştirilebilir.
  • Gizlilik: Psikolojik danışman, danışanla görüşmesinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Gizlilik ilkesinin, meslek etiği kurallarında belirtilen sınırları vardır.
  • Tarafsızlık: Danışman, danışana gerekli durumlarda bilgi verir ve seçenekler sunar, fakat kendi yaşam felsefesi, duygu ve inançlarını aşılamaya kalkmaz.
  • Bireye saygı: Rehberlikte bireye ve onun kendine ilişkin olan konularda karar verme hakkına saygı esastır.
  • Genellik: Rehberlik uyum ve gelişim sorunları olan tüm bireylere açık bir hizmettir.