Bilgisayar

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji bünyesinde faaliyet gösteren Bilgisayar derslerinin amacı, öğrencileri yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini kazandırmayı, öğrencilerin karşılaştıkları sorun ve ihtiyaçlarına yaratıcı ve etkili dijital çözümler geliştirmelerini sağlamayı hedefler. Dersler tam donanımlı ve Uluslararası Cambridge sınav platformu onaylı bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır. Laboratuvarlar her öğrenciye bir bilgisayar ve bireysel çalışma olanağı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bölümde yürütülen eğitim programı güncel teknolojik gelişmeler, öğrenci ve okuldaki diğer bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak güncellenir. Program kapsamında temel bilgisayar bilgi ve becerileri, akademik ve etik internet kullanımı, araştırma teknikleri, proje geliştirme, online araçların kullanımı, multimedya, algoritmik düşünme ve programlama gibi konu alanları farklı seviyelerde yürütülen zorunlu ve seçmeli derslerle ele alınır. Bunların yanı sıra Uluslararası Cambridge programına dahil olan öğrencilere ICT dersleri sunulur. ILS, IGCSE ve GCE müfredatları tamamlandıktan sonra öğrenciler bu programların sınavlarına girmektedirler.

Derslerde gerçekleştirilen projelerde diğer bölümlerle iş birliği içinde çalışılarak, öğrencilerimiz edindikleri dijital okuryazarlık becerilerini farklı alanlarda göstermeleri için desteklenir.

Robotik Kodlama amacı, üretme, tasarlama, kodlama ve düşünme becerileri üzerine kurulduğu, dijital donanımın global bir gereksinim olduğu günümüzde, Bilişim Teknolojileri eğitimini sürekli olarak revize ederek ve öğretmenlerini de yeni nesil teknoloji ve eğitimlerle destekleyerek geniş vizyonlu eğitim müfredatını öğrencilerimizle buluşturmaktır. Okul öncesi ve ilköğretimde “algoritma ve kodlama” becerisi kazandırdığımız öğrencilerimiz, ortaöğretim seviyesinde kazandıkları bu becerileri, inovatif proje ve uygulamalar tasarlayarak, “robotik” içeriğiyle zenginleştirilmiş ders ve kulüp çalışmalarında deneyimlerini arttırırlar.