Toplumların kültürel özellikleri incelendiğinde, kültürün gelişim aşamalarında müziğin önemli bir alan oluşturduğu ve her toplumun kendine özgü müziksel bir birikimi olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda toplumların yaşayışını, kültürel hayatını, görüş açısını anlamak istersek o toplumun müziğini dinlemeliyiz. ''Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.'' diyen Mustafa Kemal ATATÜRK, sanatın ve sanatçının ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Müzik dersi programı olarak MEB müfredatları uygulanır ve müfredatlardaki konular çeşitli etkinliklerle zenginleştirilir.

Müzik dersi, öğrencilerin yerel ve uluslararası farklı müzik kültürlerini ve eserlerini tanıyan, bu kültürlere ait repertuar birikimine sahip, müzik türlerini ayırt edebilen ve dinlediği eserlerin müzik terminolojisini doğru kullanarak analizini yapabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Müzik derslerinde ayrıca öğrencilere enstrüman ve ses eğitimi de verilir. Öğrencilerimizin bu alanda da kendilerini geliştirmeleri sağlanır. Bu alanlarda eğitim alan öğrencilere gelişim ve istekleri doğrultusunda okulda çeşitli sanat etkinliklerinde performans göstermeleri imkanı verilir. Bu bağlamda, öğrencilerin estetik algılarının yükseltilmesi, grupla çalışma yöntemlerini uygulayarak bireyin bireyle ve toplumla olan iletişiminin doğru ve etkili yapılabilmesine destek olunur. Bölümümüz ayrıca okul korosunun ve orkestralarının oluşturulması ve çalışmalarından sorumludur.